Studijní obor

ELEKTROTECHNIKA

(26-41-M/01)

V prvních dvou ročnících se každý student seznámí se základy elektrotechniky, přírodních věd, programováním a dvěma cizími jazyky. Od třetího ročníku nabízí obor studium tří zaměření:

 • SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
 • POČÍTAČOVÁ A AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
 • PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA Novinka!

Zaměření

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Studium se zaměřuje na využití znalostí elektrotechniky pro projektování, konstrukci a provádění elektroinstalací v domácnostech, průmyslu a energetice a využití moderních technologií v těchto oblastech.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

 • anglický, a dále buď německý nebo ruský jazyk
 • CAD 2D/3D modelování
 • projektování a provádění inteligentních elektroinstalací
 • projektování, montáži a provozu silnoproudých zařízení
 • programovat průmyslové automaty (PLC)
 • programovací jazyk Python
 • technologie elektromobility a využití obnovitelných zdrojů energie
 • stavbu, konstrukci a využití elektrických strojů a přístrojů
 • využívat moderní technologie v konstrukci, projekci a řízení elektroenergetiky

Zaměření

POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Studium je zaměřeno na využití automatizační techniky pro řízení výrobních i nevýrobních procesů v mnoha průmyslových oblastech. Mezi nejvýznamnější patří automobilový, strojírenský nebo potravinářský průmysl, ve kterém naši absolventi najdou uplatnění při realizaci, obsluze a údržbě automatizovaných či robotizovaných pracovišť.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

 • anglický, a dále buď německý nebo ruský jazyk
 • programovat a využívat roboty
 • navrhovat a sestavovat elektronické obvody
 • realizovat a programovat obvody s mikropočítači
 • CAD 2D/3D modelování
 • programovat průmyslové automaty (PLC)
 • programovací jazyk Python
 • optimalizovat a vizualizovat výrobní procesy

Zaměření

PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA

Studium je zaměřeno na mikroprocesorové systémy, elektroniku, počítačové sítě a programování. Absolvent se uplatní jako programátor, analytik a správce počítačových systémů a sítí. Připraví studenta na studium informatických oborů VŠ a elektroniky a řídicích systémů pro průmysl.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

 • anglický, a dále buď německý nebo ruský jazyk
 • programovací jazyk Python
 • programování mikropočítačů
 • navrhovat systémy pro internet věcí (IoT)
 • programovat aplikace pro rozšířenou realitu (AR)
 • tvorbu grafických uživatelských rozhraní (GUI)
 • CAD 2D/3D modelování
 • návrh a správu počítačových sítí
 • správu operačních systémů

Studijní obor

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

(18-20-M/01)

V prvních dvou ročnících se každý student seznámí s algoritmizací, programováním, počítačovými systémy a dvěma cizími jazyky. Od třetího ročníku nabízí obor studium tří zaměření:

 • PROGRAMOVÁNÍ, DESIGN A VIRTUÁLNÍ REALITA Novinka!
 • PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY
 • INFORMATIKA V EKONOMICE

Zaměření

PROGRAMOVÁNÍ, DESIGN A VIRTUÁLNÍ REALITA

Nové studijní zaměření skloubí znalosti z oblasti programování, designu a VR. Studenti se naučí modelovat 3D objekty, vytvářet virtuální prostředí a za použití programovacího jazyka budou schopni vytvářet interaktivní prvky. Absolventi budou mít široké možnosti uplatnění jako grafici, designéři, programátoři 3D aplikací či vývojáři počítačových her.

K výuce bude využita nově vybudovaná laboratoř virtuální reality s nejmodernější technologií.

Co se student naučí?

 • tvorbu virtuálních prostředí
 • grafiku a modelování 3D objektů
 • správu počítačových sítí
 • programování
 • tvorbu webových aplikací
 • databázové systémy
 • tvorbu a realizaci projektů
 • marketing, reklamu, propagaci a branding
 • založení firmy, její financování a řízení
 • základy podnikání
 • dva cizí jazyky

Zaměření

PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Studijní zaměření propojuje znalosti programování a databázových systémů. Studenti se blíže seznámí se strukturou relačních databází a dotazovacího jazyka SQL. Tyto znalosti dokáží využít při správě databázových systémů, programování webových stránek či vývoji desktopových aplikací. Absolventi se uplatní jako databázoví specialisté, programátoři aplikací či tvůrci webových stránek.

Co se student naučí?

 • návrh a správu databází
 • dotazovací jazyk SQL
 • správu počítačových sítí
 • programování
 • tvorbu webových aplikací
 • databázové systémy
 • grafiku
 • zpracování dokumentů na PC
 • tvorbu a realizaci projektů
 • ekonomiku a základy podnikání
 • dva cizí jazyky

Zaměření

INFORMATIKA V EKONOMICE

Student získá znalosti v oblastech informačních technologií a ekonomické problematiky. Naučí se schopnosti aktivně komunikovat v anglickém jazyce a analyzovat a navrhovat ekonomické projekty, a dále tvořit ekonomický software podle přání zákazníka. Studium je posíleno o větší dotaci hodin z účetnictví a ekonomiky.

Co se student naučí?

 • ekonomice a účetnictví
 • tvorbu webových aplikací
 • správu počítačových sítí
 • marketink
 • grafiku
 • zpracování dokumentů na PC
 • tvorbu a realizaci projektů
 • ekonomiku a základy podnikání
 • dva cizí jazyky