Školní rok 2023/24

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VEDENÍ ŠKOLY A EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Miloš Palla

ředitel SPŠEI

palla@spsemoh.cz

RNDr. Jana Skopalová

zástupkyně ředitele

jana.skopalova@spsemoh.cz

Ing. Alena Vymazalová

ekonomka

vymazalova@spsemoh.cz

Šárka Ulrichová, DiS.

účetní

ulrichova@spsemoh.cz

Alena Novotná

podatelna, studijní oddělení, referentka majetkové správy

novotna@spsemoh.cz

Petra Horáčková-Olšaníková

personální úsek

personalni@spsemoh.cz

PORADCI A PREVENTISTÉ

Mgr. Tomáš Zárybnický

výchovný a kariérový poradce

zarybnicky@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

metodik prevence

zdrahalova@spsemoh.cz

Mgr. Pavla Henner-Kordošová

koordinátorka EVVO

trefilikova@spsemoh.cz

PŘEDSEDOVÉ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ

Mgr. Jiřina Sedláková

komise společenskovědních předmětů

sedlakova@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

komise přírodovědných předmětů

zdrahalova@spsemoh.cz

Ing. Miroslav Opl

komise odborných předmětů elektro

opl@spsemoh.cz

Mgr. Jan Blažek

komise informačních technologií

blazek@spsemoh.cz

Mgr. Jaroslav Švec

komise tělesné výchovy

svec@spsemoh.cz

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ing. Petra Adamcová

třídní učitelka 4.B

EKO, PRAV, DAS, ZDP

adamcova@spsemoh.cz

Mgr. Jan Blažek

PCS, PSI, PRG

blazek@spsemoh.cz

Ing. Jozef Diviš

třídní učitel 1.B

ICT, ITA, ZEL, APC, GPC

divis@spsemoh.cz

Mgr. Hana Ellnerová

třídní učitelka 1.A

AJ

ellnerova@spsemoh.cz

Mgr. Pavla Henner-Kordošová

třídní učitelka 4.A

AJ, CHK

kordosova@spsemoh.cz

Mgr. Dagmar Horáková

třídní učitelka 3.D

CJL, DEJ, OBN

horakova@spsemoh.cz

Mgr. Marcela Išová

třídní učitelka 3.C

MAT, FYZ, SMA

marcela.isova@spsemoh.cz

Mgr. Eva Kopřivová

třídní učitelka 1.D

AJ, DEJ

koprivova@spsemoh.cz

Ing. Martin Koutný

ELM, EMS, SIZ, TED, PEL

koutny@spsemoh.cz

Mgr. Tomáš Kožusznik

třídní učitel 2.C

AJ, RJ

kozusznik@spsemoh.cz

Mgr. Květoslav Linhart

třídní učitel 3.B

NJ, OBN

linhart@spsemoh.cz

Mgr. Michal Mášek, Ph.D.

PRG, PCS, GPC

masek@spsemoh.cz

Mgr. Šárka Miketová

třídní učitelka 1.C

CJL, RJ, NJ

miketova@spsemoh.cz

Mgr. Radoslav Niče

PRG, ALG, DBS, GPC, APC

nice@spsemoh.cz

Ing. Miroslav Novotný

ZAE, ETC, CIT, AUT

novotny@spsemoh.cz

Ing. Miroslav Opl

TED, PRZ, PSS

opl@spsemoh.cz

Ing. Miloš Palla

EEN

palla@spsemoh.cz

Ing. Josef Peškar

třídní učitel 4.C

HRW, PSI, PCS, ZAE

peskar@spsemoh.cz

Mgr. Viktor Pilarčík

TEV, ZPV, CHK

pilarcik@spsemoh.cz

Ing. Klára Pospíšilová

EEN, ESP, EMS

pospisilova@spsemoh.cz

Mgr. Jiří Rebl

PRZ, TEV

rebl@spsemoh.cz

Mgr. Renata Ryšavá

třídní učitelka 2.A

MAT, FYZ

rysava@spsemoh.cz

Mgr. Jiřina Sedláková

třídní učitelka 2.B

CJL, NJ

sedlakova@spsemoh.cz

RNDr. Jana Skopalová

MAT, FYZ, CAD, ICT

jana.skopalova@spsemoh.cz

Mgr. Jaroslav Švec

TEV, OBN

svec.jaroslav@centrum.cz

Ing. Dana Trefilíková

ZAE, ETC, CIT, AUT

trefilikova@spsemoh.cz

Ing. Bohumil Veselý

ELE, MIP, ELM, PRU, EPO

vesely@spsemoh.cz

Lukáš Vyjídáček

PRG, ALG, GPC

vyjidacek@spsemoh.cz

Mgr. Tomáš Zárybnický

TAJ, ALG, PRG, EPO

zarybnicky@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

třídní učitelka 3.A

MAT, TEV, ICT, CHK

zdrahalova@spsemoh.cz