Školní rok 2023/24

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Společná část maturitní zkoušky

Povinná část
Český jazyk a literatura
didaktický test
Volitená část
Cizí jazyk
didaktický test
Matematika
didaktický test
Nepovinná část
Cizí jazyk
didaktický test
Matematika
didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky

Praktická zkouška z odborných předmětů nebo maturitní práce
Student prokazuje schopnost zpracovat dané téma, problém analyzovat a interpretovat. Prokazuje získané znalosti a dovednosti dle oboru a zaměření z předmětů Elektroenergetika, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická zařízení, Elektrotechnická měření, Automatizační technika, Elektronika, Elektronické počítače, Praxe, Počítačové systémy, Programování, Databázové systémy.
Nepovinná ústní zkouška
Všechna zaměření
Předmět z nabídky ústní zkoušky
z volitelného předmětu