Školní rok 2023/24

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termín podání přihlášek je do 20. února 2024. Přijímací řízení bude vyhlášeno do těchto oborů vzdělávání:

  • ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/01)
  • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (18-20-M/01)

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška konaná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika, která je stanovena v 1. a 2. řádném termínu na dny:

  • 12. dubna 2024 (pátek)
  • 15. dubna 2024 (pondělí)

Jednotná přijímací zkouška v 1. a 2. náhradním termínu je stanovena na dny:

  • 29. dubna 2024 (pondělí)
  • 30. dubna 2024 (úterý)