Školní rok 2024/25

INFORMACE PRO NOVĚ PŘIJATÉ STUDENTY

Základní informace pro žáky prvního ročníku ke šk. roku 2024/2025

2. 9. 2024
  • zahájení nového školního roku v 8.00 hod v budově školy
  • rozdělení žáků do jednotlivých tříd (seznamy žáků ve třídách není možné zveřejnit)
  • seznámení s provozem školy, požárními směrnicemi a BOZP
  • (přezůvky s sebou - ne gumovou sportovní obuv!)
3. 9. 2024
  • 1. - 4. vyučovací hodina - seznámení se školním řádem a rozvrhem hodin, třídnické práce
  • 5. a 6. hodina - výuka dle rozvrhu

Další informace

Žáci přispívají do Nadačního fondu SPŠE částkou 420,- Kč. Fond využívá těchto příjmů v souladu se svým statutem k dalšímu zkvalitňování školní výuky, především pak k aktualizaci fondu učebnic, podpoře sportovních a kulturních soutěží. Dle § 27 odst. (5) zákona 561/2004 Sb. zřídil ředitel školy knihovnu učebnic k bezplatnému užívání pro žáky se sociálním znevýhodněním a žáky sociálně potřebné. Jejich výběr provádí ředitel školy po dohodě s třídními učiteli na základě žádosti a doložení čestného prohlášení o výši příjmů zákonných zástupců.

Každý žák je držitelem čipu v ceně 130,- Kč, který mu umožňuje vstup do budovy školy a v jídelně pro odebrání stravy. Pro ubytované žáky je navíc opatřen kódem opravňujícím ke vstupu do prostor domova mládeže. Jeho platnost je při neporušení po celou dobu studia. Místo tohoto čipu je možné prostřednictvím školy objednat ISIC kartu, která obsahuje čip se stejnými funkcemi, a navíc lze čerpat různé slevy. Cenovou nabídku s podrobnými informacemi žáci obdrží v prvním zářijovém týdnu.

Žáci obdrží studijní průkaz v ceně 20,- Kč, který musí být opatřen fotografií (3,5 cm x 4,5 cm). Všichni žáci mají k dispozici šatní skříňku, ke které si pořídí svůj visací zámek.

Pro výuku předmětu PRAXE (oboru Elektrotechnika) potřebují žáci visací zámek na uzamčení oblečení v přidělené skříňce, nářadí pro elektroniku na základě pokynů vyučujících (350,- Kč) a pracovní oděv a obuv. Tímto se rozumí montérky, montérková blůza, pracovní čepice a pracovní boty s pevnou vyztuženou špicí a kožené pětiprstové rukavice. Vše musí mít dle platných bezpečnostních předpisů tzv. „certifikát o shodě“, který je uložen ve škole pro případ kontroly bezpečnosti práce. Tento certifikát Vám vystaví prodejna pracovních oděvů.

Pro výuku TĚLESNÉ VÝCHOVY je nutné sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny a pro cvičení venku.

Sešity si žáci pořizují sami na základě pokynů jednotlivých vyučujících.

Předpokládané další základní vybavení tvoří psací potřeby, pravítka, kružítko, kapesní kalkulátor. Konkrétní rýsovací potřeby budou upřesněny vyučujícím technického kreslení v průběhu roku. Žáci musí mít svoji vlastní učebnici cizího jazyka, škola může zprostředkovat její prodej, popř. ji lze odkoupit se slevou od žáků vyšších ročníků.

Při nástupu do školy je nezbytné předložit vysvědčení z deváté třídy ZŠ jako doklad o ukončeném základním vzdělání.

Adresa domova mládeže
Obchodní akademie
Mohelnice, Olomoucká 82
tel. 725 065 797

Domov mládeže se otevírá pravidelně v neděli v 17.00 hod. Stávající cenové relace: ubytování cca 1240,- Kč měsíčně , celodenní stravné 135,- Kč na den (38,- snídaně + svačina, 45,- oběd, 52,- večeře + druhá večeře), oběd pro neubytované žáky 45,- Kč na den.