Školní rok 2023/24

INFORMACE O ŠKOLE

Historie školy v datech

1878 - stavba budovy současné školy pro spojenou měšťanskou a obecnou školu, kam dochází děti nejen z Mohelnice i z okolních obcí

od roku 1900 - tlak obyvatel Mohelnice na vznik střední školy ve městě, dlouho bez úspěchu

1945 - 1947 - otevřena druhá obecná škola v Mohelnice ve druhém poschodí dnešní Průmyslové školy elektrotechnické

1946 - v rámci znárodňování firmy BAŤA přesun učňovského oboru elektro ze Zlína do Mohelnice

září 1947 - zahájení činnosti školy s názvem Průmyslová škola při n.p. SVIT ve Zlíně, elektrotechnické oddělení v Mohelnici; škola sdružuje tříletou odbornou učňovskou školu, dvouletou mistrovskou školu pro absolventy prvních dvou ročníků učňovské školy a dvouletou vyšší průmyslovou školu

1949 - 1950 - osamostatnění průmyslové školy, která nese nový název Vyšší průmyslová škola elektrotechnická při n.p. MEZ v Mohelnici

1951 - 1952 - ke studiu na vyšší průmyslové škole se mohou hlásit i absolventi základních škol; od průmyslové školy byla oddělena učňovská škola, když je zřízeno odborné učiliště. Současně je průmyslová škola oddělena od podniku MEZ Mohelnice. Od té chvíle nese název Průmyslová škola elektrotechnická v Mohelnici.

1959 - rozšíření počtu tříd, výstavba nových dílen a laboratoří

1967 - na Olomoucké ulici otevřeny domovy mládeže pro školu zemědělskou a průmyslovou školu elektrotechnickou

Ředitelé školy

 • Ing. Miroslav Röder, 1949 - 1959
 • Ing. Jiří Voitl, 1959 - 1965
 • Ing. Adolf Valenta, 1965 - 1970
 • Ing. František Šafář, část roku 1971
 • Vladimír Žák, 1971 - 1972 (v zastoupení ředitele)
 • Ing. František Rouče, 1972 - 1978
 • Ing. Antonín Skoupý, 1978 - 1984
 • Ing. Antonín Závada, 1984 - 1990
 • Mgr. Ladislav Kašpar, 1990 - 1995
 • Ing. Oldřich Klemš, 1995 - 2013
 • Ing. Miloš Palla, 2013 - dosud

Současnost

V rámci reorganizace středního školství v Mohelnici dochází ke sloučení Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie - škola nese nově název Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice.

K hlavní historické budově školy, ve které jsou kmenové učebny a laboratoře elektrotechnických měření, přibylo během let několik dalších budov.

V budově bývalé školky jsou počítačové a odborné učebny, v dílnách je několik pracovišť s CNC obráběcími stroji, s navíjecím strojem pro cívky transformátorů, ruční dílny.

Dojíždějící studenti jsou ubytování nedaleko školy na internátě Obchodní akademie, kde je pro všechny studenty k dispozici i jídelna.