Školní rok 2023/24

KONTAKTY

VEDENÍ ŠKOLY A EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Miloš Palla

ředitel SPŠEI

583 453 004 (linka 209)
603 954 000
palla@spsemoh.cz

RNDr. Jana Skopalová

zástupkyně ředitele

588 881 606 (linka 206)
723 716 560
jana.skopalova@spsemoh.cz

Ing. Alena Vymazalová

ekonomka

583 453 005 (linka 228)
vymazalova@spsemoh.cz

Šárka Ulrichová, DiS.

účetní

588 881 614 (linka 214)
ulrichova@spsemoh.cz

Alena Novotná

podatelna, studijní oddělení, referentka majetkové správy

588 881 623 (linka 223)
773 779 528
novotna@spsemoh.cz

Petra Horáčková-Olšaníková

personální úsek

588 881 613 (linka 213)
725 467 077
personalni@spsemoh.cz

PORADCI A PREVENTISTÉ

Mgr. Tomáš Zárybnický

výchovný a kariérový poradce

588 881 601 (linka 201)
777 367 933
zarybnicky@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

metodik prevence

588 881 602 (linka 202)
zdrahalova@spsemoh.cz

Mgr. Pavla Henner-Kordošová

koordinátorka EVVO

588 881 611 (linka 211)
kordosova@spsemoh.cz

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ing. Petra Adamcová

třídní učitelka 4.B

588 881 603 (linka 203)
adamcova@spsemoh.cz

Mgr. Jan Blažek

588 881 631 (linka 231)
608 166 266
blazek@spsemoh.cz

Ing. Jozef Diviš

třídní učitel 1.B

588 881 619 (linka 219)
divis@spsemoh.cz

Mgr. Hana Ellnerová

třídní učitelka 1.A

588 881 604 (linka 204)
ellnerova@spsemoh.cz

Mgr. Pavla Henner-Kordošová

třídní učitelka 4.A

588 881 611 (linka 211)
kordosova@spsemoh.cz

Mgr. Dagmar Horáková

třídní učitelka 3.D

588 881 610 (linka 210)
horakova@spsemoh.cz

Mgr. Marcela Išová

třídní učitelka 3.C

588 881 610 (linka 210)
marcela.isova@spsemoh.cz

Mgr. Eva Kopřivová

třídní učitelka 1.D

588 881 611 (linka 211)
koprivova@spsemoh.cz

Ing. Martin Koutný

588 881 617 (linka 217)
koutny@spsemoh.cz

Mgr. Tomáš Kožusznik

třídní učitel 2.C

588 881 610 (linka 210)
kozusznik@spsemoh.cz

Mgr. Květoslav Linhart

třídní učitel 3.B

588 881 605 (linka 205)
linhart@spsemoh.cz

Mgr. Michal Mášek, Ph.D.

588 881 622 (linka 222)
masek@spsemoh.cz

Mgr. Šárka Miketová

třídní učitelka 1.C

588 881 604 (linka 204)
miketova@spsemoh.cz

Mgr. Radoslav Niče

588 881 632 (linka 232)
607 281 675
nice@spsemoh.cz

Ing. Miroslav Novotný

588 881 603 (linka 203)
novotny@spsemoh.cz

Ing. Miroslav Opl

588 881 615 (linka 215)
opl@spsemoh.cz

Ing. Miloš Palla

583 453 004 (linka 209)
palla@spsemoh.cz

Ing. Josef Peškar

třídní učitel 4.C

588 881 634 (linka 234)
peskar@spsemoh.cz

Mgr. Viktor Pilarčík

588 881 602 (linka 202)
pilarcik@spsemoh.cz

Ing. Klára Pospíšilová

588 881 610 (linka 210)
pospisilova@spsemoh.cz

Mgr. Jiří Rebl

588 881 616 (linka 216)
rebl@spsemoh.cz

Mgr. Renata Ryšavá

třídní učitelka 2.A

588 881 602 (linka 202)
rysava@spsemoh.cz

Mgr. Jiřina Sedláková

třídní učitelka 2.B

588 881 610 (linka 210)
sedlakova@spsemoh.cz

RNDr. Jana Skopalová

588 881 606 (linka 206)
jana.skopalova@spsemoh.cz

Mgr. Jaroslav Švec

588 881 605 (linka 205)
svec.jaroslav@centrum.cz

Ing. Dana Trefilíková

588 881 602 (linka 202)
trefilikova@spsemoh.cz

Ing. Bohumil Veselý

588 881 620 (linka 220)
vesely@spsemoh.cz

Lukáš Vyjídáček

588 881 620 (linka 220)
vyjidacek@spsemoh.cz

Mgr. Tomáš Zárybnický

588 881 601 (linka 201)
zarybnicky@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

třídní učitelka 3.A

588 881 602 (linka 202)
zdrahalova@spsemoh.cz