ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/01)

Zaměření: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Studium se zaměřuje na využití znalostí elektrotechniky pro projektování, konstrukci a provádění elektroinstalací v domácnostech, průmyslu a energetice a využití moderních technologií v těchto oblastech.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

Zaměření: POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Studium je zaměřeno na využití automatizační techniky pro řízení výrobních i nevýrobních procesů v mnoha průmyslových oblastech. Mezi nejvýznamnější patří automobilový, strojírenský nebo potravinářský průmysl, ve kterém naši absolventi najdou uplatnění při realizaci, obsluze a údržbě automatizovaných či robotizovaných pracovišť.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

Zaměření: PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA

Studium je zaměřeno na programování a správu počítačových sítí. Absolvent se uplatní jako programátor počítačů, správce počítačových systémů a sítí, analytik. Připraví studenta na studium informatických oborů VŠ a elektroniky a řídicích systémů pro průmysl.

Absolvent získá úplné střední odborné elektrotechnické vzdělání s kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Co se student naučí?

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (18-20-M/01)

Zaměření: PROGRAMOVÁNÍ, DESIGN a VIRTUÁLNÍ REALITA

Nové studijní zaměření skloubí znalosti z oblasti programování, designu a VR. Studenti se naučí modelovat 3D objekty, vytvářet virtuální prostředí a za použití programovacího jazyka budou schopni vytvářet interaktivní prvky. Absolventi budou mít široké možnosti uplatnění jako grafici, designéři, programátoři 3D aplikací či vývojáři počítačových her.

K výuce bude využita nově vybudovaná laboratoř virtuální reality s nejmodernější technologií.

Co se student naučí?

Zaměření: PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Studijní zaměření propojuje znalosti programování a databázových systémů. Studenti se blíže seznámí se strukturou relačních databází a dotazovacího jazyka SQL. Tyto znalosti dokáží využít při správě databázových systémů, programování webových stránek či vývoji desktopových aplikací. Absolventi se uplatní jako databázoví specialisté, programátoři aplikací či tvůrci webových stránek.

Co se student naučí?