<< září 2021 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Tematické okruhy a slohové útvary předmětů společné části maturitní zkoušky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Písemná práce

 1. Vypravování.
 2. Úvahový text.
 3. Popis pracovního postupu.
 4. Popis prostý, odborný.
 5. Formální dopis.
 6. Motivační dopis.
 7. Zpráva.
 8. Charakteristika.
 9. Článek do časopisu.
 10. Líčení.

Ústní zkouška

 1. Antika.
 2. Renesance a humanismus ve světové a české literatuře.
 3. Klasicismus a osvícenství v literatuře západní Evropy.
 4. Romantismus ve světové literatuře.
 5. Romantismus v české literatuře.
 6. Česká realistická tvorba.
 7. Kritický realismus ve světové literatuře.
 8. Česká literatura 2. poloviny 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci).
 9. Moderní umělecké směry v české i světové literatuře na přelomu 19. a 20. století.
 10. Česká poezie mezi dvěma válkami.
 11. Česká meziválečná próza.
 12. Odraz 1. světové války v české literatuře.
 13. Odraz 1. světové války ve světové literatuře.
 14. Odraz 2. světové války v české literatuře.
 15. Odraz 2. světové války ve světové literatuře.
 16. Lidová slovesnost a její vliv na literaturu.
 17. Česká literatura současnosti.
 18. Humor a satira v literatuře.
 19. Dobrodružná literatura, detektivky, sci-fi.
 20. Česká dramatická tvorba.

Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

ANGLIČTINA

Písemná práce

 1. Formální email.
 2. Neformální email.
 3. Článek.

Ústní zkouška

 1. The United Kingdom - basic facts, geography, people, political system, history and economy.
 2. Tourist attractions and places of interest in the United Kingdom.
 3. London.
 4. Australia.
 5. Canada.
 6. The USA - basic facts, geography, people, political system, history, economy, famous personalities.
 7. Regions of the USA, tourist attractions.
 8. New York City.
 9. Washington DC.
 10. The Czech Republic.
 11. Prague.
 12. Olomouc and the Olomouc Region.
 13. Czech public holidays and traditions.
 14. Holidays and festivals of English speaking countries.
 15. British and Czech educational system.
 16. Ernest Hemingway.
 17. William Shakespeare.
 18. Czech and British cuisine, meals, food and eating out.
 19. Health and healthy lifestyle.
 20. Shopping and fashion.
 21. Sport, games and sport events (the Olympic Games).
 22. Global environmental issues.
 23. Work and career, applying for a job.
 24. Culture, cultural life and entertainment.
 25. Travelling and means of transport.

Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti odborné terminologie.

NĚMČINA

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis – osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Meine Familie.
 2. Die Schule und meine Zukunftspläne.
 3. Der Mensch und die Technik.
 4. Die Freizeit, die Hobbys.
 5. Der Sport für Gesundheit.
 6. Urlaub, Ferien, Reisen.
 7. Der Verkehr, meine Erlebnisse und Erfahrungen.
 8. Essen, Trinken.
 9. Die Freunde und menschliche Beziehungen.
 10. Wohnen, auf dem Lande x in der Stadt.
 11. Das Wetter, jede Jahreszeit hat ihren Zauber.
 12. Der Umweltschutz, globale Probleme der Welt.
 13. Wie feiern wir verschiedene Feste.
 14. Unsere Heimat.
 15. Prag - unsere Hauptstadt.
 16. Bundesrepublik Deutschland.
 17. Berlin - Hauptstadt Deutschlands.
 18. Republik Österreich.
 19. Wien - Hauptstadt Österreichs.
 20. Schweizerische Eidgenossenschaft.
 21. Rechentechnik, Massenmedien, Kommunikationsformen.
 22. Kleine Übersicht der deutschen Literatur, Musik, Kunst.
 23. Mein Tagesprogramm.
 24. Wissenschaft und technischer Fortschritt.
 25. Europäische Union.

Součástí maturitních otázek je práce s cizojazyčným textem, ke kterému jsou přiřazeny gramatické úkoly.

RUŠTINA

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis – osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Rodinný život.
 2. Bydlení.
 3. Můj život.
 4. Škola a vzdělání.
 5. Plány do budoucna.
 6. Jídlo a kuchyně.
 7. Nakupování a služby.
 8. Sport.
 9. Zdraví a nemoci.
 10. Cestování.
 11. Město, ve kterém studuji.
 12. Praha.
 13. Česká republika.
 14. Ruská federace.
 15. Moskva a další města v Rusku.
 16. Příroda a počasí.
 17. Móda a odívání.
 18. Svátky a tradice.
 19. Kultura.
 20. Můj kamarád.
MATEMATIKA
 1. Číselné obory (množiny)
  • Přirozená čísla
  • Celá čísla
  • Racionální čísla
  • Reálná čísla
 2. Algebraické výrazy
  • Algebraický výraz
  • Mnohočleny
  • Lomené výrazy
  • Výrazy s mocninami a odmocninami
 3. Rovnice a nerovnice
  • Algebraické rovnice a nerovnice
  • Lineární rovnice a jejich soustavy
  • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • Kvadratické rovnice
  • Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 4. Funkce
  • Základní poznatky o funkcích
  • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
  • Kvadratická funkce
  • Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice
  • Goniometrické funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
  • Základní poznatky o posloupnostech
  • Aritmetická posloupnost
  • Geometrická posloupnost
  • Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika
 6. Planimetrie
  • Planimetrické pojmy a poznatky
  • Trojúhelníky
  • Mnohoúhelníky
  • Kružnice a kruh
  • Geometrická zobrazení
 7. Stereometrie
  • Tělesa
 8. Analytická geometrie
  • Souřadnice bodu a vektoru na přímce
  • Souřadnice bodu a vektoru v rovině
  • Přímka v rovině
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti
  • Základní poznatky ze statistiky