Školní rok 2022/23

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
 1. Návrh elektroinstalace rodinného domu
 2. Kompenzace průmyslového závodu
 3. Výpočet parametrů a řešení provozních stavů transformátoru
 4. Řešení provozních stavů synchronního stroje
 5. Výpočet parametrů a zapojení indukčního motoru
 6. Reverzace třífázového asynchronního elektromotoru
 7. Bytový rozváděč třífázový v síti TN-C-S
 8. Měření vlastností prvků střídavých obvodů
 9. Měření vlastností transformátoru
 10. Měření vlastností motorů

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Elektroenergetika

 1. Elektrické přípojky, domovní rozvod před elektroměrem.
 2. Světelné rozvody v bytových instalacích.
 3. Zásuvkové rozvody v bytových instalacích.
 4. Průmyslové rozvody.
 5. Dvouvodičová stejnosměrná vedení.
 6. Náhradní článek T a II pro vedení VVN a ZVN.
 7. Hromosvody.
 8. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 9. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - C.
 10. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - S.
 11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem - chrániče.
 12. Kompenzace.
 13. Přepětí v sítích VN a VVN.
 14. Zkraty.
 15. Zemní spojení.
 16. Mechanika a stavba vedení.
 17. Rozvodny VN a VVN.
 18. Tepelné elektrárny.
 19. Teplárny.
 20. Vodní elektrárny.
 21. Jaderné elektrárny.
 22. Obnovitelné zdroje elektrické energie.

Elektrické stroje a přístroje

 1. Elektrické stroje - principy a rozdělení. Transformátory - konstrukce, princip činnosti, základní vztahy.
 2. Transformátor při stavu naprázdno a nakrátko.
 3. Transformátor při zatížení.
 4. Třífázové transformátory. Paralelní chod, zkoušky transformátorů.
 5. Indukční stroje - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy, provozní stavy.
 6. Moment a účinnost indukčního motoru, spouštění indukčního motoru.
 7. Řízení otáček a konstrukce indukčních motorů, jednofázový motor.
 8. Stejnosměrné stroje, dynama - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy.
 9. Stejnosměrné motory - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy.
 10. Synchronní stroje - rozdělení, základní vztahy, stav naprázdno a při zatížení.
 11. Provozní stavy synchronního stroje, stav nakrátko.
 12. Synchronní stroj jako alternátor.
 13. Synchronní motor a konstrukce synchronních strojů.
 14. Speciální stroje na střídavý proud.
 15. Komutátorové stroje.
 16. Nn přístroje I - rozdělení el. přístrojů, spínací přístroje a elektromagnety.
 17. Nn přístroje II - jistící a chránicí přístroje.
 18. Vn přístroje I - rozdělení, spínací, jistící a měřící přístroje.
 19. Vn přístroje II - vypínače vn a vvn.
 20. Výkonová elektronika a regulátory.

Elektrotechnická měření - silnoproud

 1. Elektrická měření - základní pojmy.
 2. Zpracování výsledků měření.
 3. Analogové měřicí přístroje - chyby přístrojů.
 4. Analogové měřicí přístroje - základní pojmy, principy.
 5. Analogové magnetoelektrické, elektrodynamické a elektromagnetické přístroje.
 6. Měření elektrického napětí.
 7. Měření elektrického proudu.
 8. Měření elektrického výkonu.
 9. Měření elektrického odporu.
 10. Měření kapacity.
 11. Měření indukčnosti.
 12. Měření polovodičových součástek.
 13. Digitální multimetry, chyby digitálních přístrojů.
 14. Měření na elektrických instalacích, vypínací smyčka.
 15. Měření a zkoušky elektrických strojů.
 16. Měření a zkoušky transformátorů.
 17. Měření a zkoušky asynchronních motorů I.
 18. Měření a zkoušky asynchronních motorů II.
 19. Měření a zkoušky synchronních strojů.
 20. Měření a zkoušky stejnosměrných strojů.
 21. Měření a zkoušky jistících prvků.