Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
 1. Návrh elektroinstalace rodinného domu
 2. Kompenzace průmyslového závodu
 3. Výpočet parametrů a řešení provozních stavů transformátoru
 4. Řešení provozních stavů synchronního stroje
 5. Výpočet parametrů a zapojení indukčního motoru
 6. Výpočet a návrh výroby jednofázového transformátoru
 7. Měření vlastností prvků střídavých obvodů
 8. Měření vlastností transformátoru
 9. Měření vlastností motorů

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Elektroenergetika

 1. Elektrické přípojky, domovní rozvod před elektroměrem.
 2. Světelné rozvody v bytových instalacích.
 3. Zásuvkové rozvody v bytových instalacích.
 4. Průmyslové rozvody.
 5. Dvouvodičová stejnosměrná vedení.
 6. Náhradní článek T a II pro vedení VVN a ZVN.
 7. Hromosvody.
 8. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 9. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - C.
 10. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - S.
 11. Ochrana před úrazem elektrickým proudem - chrániče.
 12. Kompenzace.
 13. Přepětí v sítích VN a VVN.
 14. Zkraty.
 15. Zemní spojení.
 16. Mechanika a stavba vedení.
 17. Rozvodny VN a VVN.
 18. Tepelné elektrárny.
 19. Teplárny.
 20. Vodní elektrárny.
 21. Jaderné elektrárny.
 22. Obnovitelné zdroje elektrické energie.

Elektrické stroje a přístroje

 1. Elektrické stroje - principy a rozdělení. Transformátory - konstrukce, princip činnosti, základní vztahy.
 2. Transformátor při stavu naprázdno a nakrátko.
 3. Transformátor při zatížení.
 4. Třífázové transformátory. Paralelní chod, zkoušky transformátorů.
 5. Indukční stroje - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy, provozní stavy.
 6. Moment a účinnost indukčního motoru, spouštění indukčního motoru.
 7. Řízení otáček a konstrukce indukčních motorů, jednofázový motor.
 8. Stejnosměrné stroje, dynama - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy.
 9. Stejnosměrné motory - rozdělení, princip, konstrukce, základní vztahy.
 10. Synchronní stroje - rozdělení, základní vztahy.
 11. Provozní stavy synchronního stroje.
 12. Synchronní stroj jako alternátor.
 13. Synchronní motor a konstrukce synchronních strojů.
 14. Speciální stroje na střídavý proud.
 15. Komutátorové stroje.
 16. Nn přístroje I - rozdělení el. přístrojů, spínací přístroje a elektromagnety.
 17. Nn přístroje II - jistící a chránicí přístroje.
 18. Vn přístroje I - rozdělení, spínací, jistící a měřící přístroje.
 19. Vn přístroje II - vypínače vn a vvn.
 20. Výkonová elektronika a regulátory.

Elektrotechnická měření - silnoproud

 1. Elektrická měření - základní pojmy a značky, chyby měření.
 2. Bezpečnost při elektrotechnických měřeních.
 3. Ověřování a kontrola měřicích přístrojů.
 4. Měřící přístroje - magnetoelektrická a elektrodynamická soustava.
 5. Měřící přístroje - elektromagnetická a indukční soustava.
 6. Měření elektrického napětí DC a AC, voltmetry, vlastnosti a parametry voltmetrů.
 7. Měření elektrického proudu DC a AC, ampérmetry, vlastnosti a parametry ampérmetrů.
 8. Měření elektrického výkonu DC a AC.
 9. Měření odporu a impedancí.
 10. Měření kapacity a indukčnosti.
 11. Měření a zkoušky elektrických strojů I.
 12. Měření a zkoušky elektrických strojů II.
 13. Měření a zkoušky jednofázového transformátoru.
 14. Měření a zkoušky trojfázového transformátoru.
 15. Měření a zkoušky asynchronního motoru I.
 16. Měření a zkoušky asynchronního motoru II.
 17. Měření a zkoušky synchronního stroje.
 18. Měření a zkoušky dynama.
 19. Měření a zkoušky stejnosměrného motoru.
 20. Měření a zkoušky jistících prvků.