Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

OBCHODNÍ AKADEMIE - FINANČNÍ A PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST
 1. Podnikový platební styk (hotovostní a bezhotovostní).
 2. Ekonomická agenda podnikatele při vedení daňové evidence.
 3. Mzdová agenda podniku.
 4. Materiálové hospodářství podniku.
 5. Dlouhodobý majetek.
 6. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření (včetně výsledku hospodářských středisek).
 7. Finanční účetnictví obchodních organizací.
 8. Rozpočty hospodářských středisek a kalkulace.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

OBCHODNÍ AKADEMIE - FINANČNÍ A PODNIKATELSKÁ GRAMOTNOST

Ekonomika

 1. Národní hospodářství.
 2. Podnik, podnikání, právní úprava podnikání.
 3. Zásobování.
 4. Investiční činnost.
 5. Odbyt a marketing.
 6. Vnitřní a zahraniční obchod.
 7. Financování podnikových činností.
 8. Hospodaření podniku.
 9. Hospodářská politika státu.
 10. Soustava daní.
 11. Bankovní soustava ČR.
 12. Manažerské činnosti.
 13. Personální management.
 14. Finanční trh.
 15. Pojišťovnictví.
 16. Cenová politika.

Účetnictví

 1. Právní úprava účetnictví.
 2. Účetní dokumentace a technika.
 3. Daňová evidence podnikatelů.
 4. Dlouhodobý majetek - členění, oceňování, pořízení.
 5. Dlouhodobý majetek - odpisy, vyřazení, pronájem.
 6. Inventarizace.
 7. Materiálové zásoby.
 8. Zásoby vlastní výroby.
 9. Finanční účetnictví obchodních organizací.
 10. Hotovostní platební styk.
 11. Bezhotovostní platební styk.
 12. Finanční majetek (cenné papíry).
 13. Směnky.
 14. Zúčtovací vztahy.
 15. Zúčtování se zahraničím.
 16. Daňová soustava České republiky.
 17. Zúčtování se zaměstnanci, zúčtování s institucemi.
 18. Kapitálové účty.
 19. Náklady a výnosy.
 20. Časové rozlišení nákladů a výnosů.
 21. Výsledek hospodaření a jeho rozdělení.
 22. Účetní uzávěrka.
 23. Účetní závěrka.
 24. Rozpočty a kalkulace.
 25. Manažerské účetnictví.