Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY
 1. .
 2. .
 3. .

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Programování a databázové systémy

 1. Jazyk HTML.
 2. Kaskádové styly.
 3. PHP - skriptovací jazyk, základy programování.
 4. PHP - formuláře, práce se soubory.
 5. JavaScript, jQuery.
 6. Bootstrap, flexbox, responzivní layout.
 7. PHP - databáze MySQL a SQlite.
 8. Vývojové prostředí a nástroje pro tvorbu a programování webu.
 9. Algoritmizace úloh.
 10. Jazyk Java + vývojové prostředí.
 11. Strukturální prvky jazyka Java.
 12. Objektově orientované programování v Javě.
 13. Informace, práce s daty a zdroje informací.
 14. Databázové systémy - teorie a nástroje pro správu.
 15. Práce s jazykem SQL.
 16. SQL - práce s více tabulkami.

Počítačové systémy

 1. Základní deska počítače, vnitřní paměti.
 2. Periferie, tiskárny, skenery, UPS.
 3. Vnější paměti - diskety, HDD, CD, DVD.
 4. Multimédia - grafika, zvuk, monitory, LCD.
 5. Přenosy signálů, zabezpečení dat.
 6. Počítačové sítě.
 7. Aktivní prvky, přenosová media.
 8. Datové sítě.
 9. Síťové modely.
 10. Internet.
 11. Windows - zálohování a archivace dat, správa disků, diskové kvóty.
 12. Windows - sítě peer to peer, client server, sdílení v síti, řadič domény, Active Directory.
 13. Windows - nástroje pro správu.
 14. Windows - DNS, WINS, DHCP server - význam, funkce.
 15. Windows - nastavení uživatelských účtů a jejich management, význam skupin.
 16. Windows - uživatelské profily, tisk v sítích Windows.
 17. Windows - správa klientských počítačů, zásady skupiny, nástroje pro správu systému.
 18. Linux - charakteristika, distribuce, základy práce s terminálem, základní příkazy.
 19. Linux - adresářová struktura, souborový systém, přístupová práva, správa procesů.
 20. Linux - NFS, Samba, diskové kvóty.
 21. Linux - textový editor vi, mcedit, tvorba skriptů.
 22. Směrování, proxy, brána.
 23. VPN server, Firewall.
 24. Windows server - základní obsluha, charakteristika, nové vlastnosti.
 25. Windows Server core, Windows PowerShell, tvorba skriptů.