Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
 1. Řízení světelné křižovatky
 2. Elektropneumatický manipulátor
 3. Třídička výrobků
 4. Řízení asynchronního motoru
 5. Dynamické vlastnosti a návrh regulačního obvodu
 6. Simulace regulačních obvodů v rc2000
 7. Měření parametrů výkonového zesilovače
 8. Měření parametrů a charakteristik elektronických obvodů
 9. Měření charakteristik elektronických součástek

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Automatizační technika

 1. Základní pojmy z automatizační techniky.
 2. Snímače polohy a identifikace.
 3. Snímače teploty.
 4. Snímače tlaku, tlakové diference a vibrací.
 5. Jednoduché spojité regulátory P, I, D.
 6. Snímače stavu hladiny.
 7. Snímače otáček, složení látek a tenzometry.
 8. Princip číslicové regulace, registrace údajů.
 9. Nespojité regulátory.
 10. Snímače průtoku.
 11. Prostředky pro úpravu informace.
 12. Prostředky pro využití informace.
 13. Programové a číslicové řízení strojů.
 14. Vlastnosti statických regulovaných soustav.
 15. Ovládací obvody.
 16. Vlastnosti astatických regulovaných soustav, kvalita regulace.
 17. Pneumatický a hydraulický regulační systém.
 18. Spojité regulátory PI a PID, kvalita regulace.
 19. Robotika.
 20. Algebra blokových schémat.
 21. Kritéria stability I.
 22. Kritéria stability II.

Elektrotechnická měření

 1. Analogové měřicí přístroje - princip činnosti, chyby přístrojů.
 2. Analogové magnetoelektrické přístroje.
 3. Analogové elektrodynamické přístroje.
 4. Analogové elektromagnetické přístroje.
 5. Měření elektrického napětí.
 6. Měření elektrického proudu.
 7. Měření elektrického výkonu.
 8. Měření kmitočtu, periody a časového intervalu.
 9. Měření odporu.
 10. Měření kapacity.
 11. Měření indukčnosti.
 12. Měření parametrů a charakteristik elektronických součástek.
 13. Principy digitálních přístrojů.
 14. Digitální multimetry, A/D převodník s dvojí integrací.
 15. Typy a parametry signálů.
 16. Generátory měřicího signálu, přímá číslicová syntéza.
 17. Digitalizace analogového signálu.
 18. Osciloskopy, paralelní A/D převodník.
 19. Měření kmitočtových charakteristik.
 20. Měření parametrů zesilovačů.
 21. Principy virtuální instrumentace.

Elektronika

 1. Základy elektrotechniky - U, I, R, DC, AC, P, Q, S
 2. Pasivní prvky elektronických obvodů - rezistory, kapacitory, induktory
 3. Polovodičové součástky - diody - typy, charakteristiky
 4. Polovodičové součástky - bipolární tranzistory
 5. Polovodičové součástky - unipolární tranzistory
 6. Základní číslicové obvody - kombinační obvody
 7. Základní číslicové obvody - sekvenční obvody
 8. Programovatelné obvody - mikropočítače
 9. Pasivní jednobrany a dvojbrany - přechodové jevy
 10. Kmitočtové charakteristiky RC a RL obvodů
 11. RLC obvody, rezonanční obvody
 12. Tranzistorové zesilovače - nastavení a stabilizace pracovního bodu, kaskádní řazení zesilovačů, decibely
 13. Tranzistorové zesilovače - třídy zesilovačů
 14. Operační zesilovače - vlastnosti, typy, parametry
 15. Operační zesilovače - zesilovač, komparátor
 16. Operační zesilovače - filtr, generátor, integrátor
 17. Napájecí zdroje - lineární stabilizátory
 18. Napájecí zdroje - spínané stabilizátory
 19. Princip bezdrátového přenosu informací - rádiové spektrum, šíření elmag. vln
 20. Princip bezdrátového přenosu informací - modulace, vysílací řetězec, antény