<< srpen 2020 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Kriteria přijímacího řízení - 4. kolo

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019-2020

pro 4. kolo

1.   Příjímací řízení

 Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

4 volná místa

studijního oboru 18-20-01/M  Informační technologie

18-20-01/M  Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-01/M  Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

7 volných míst

pro školní rok 2020 – 2021 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika, český jazyk pro obor Elektrotechnika a z předmětů matematika, anglický jazyk, český jazyk pro obor Informační technologie a dále pak z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

3. Hodnocení klasifikace ZŠ

       Bodové hodnocení:        

 

známka

body

průměrný prospěch

body

 

1

6

1,00-1,2

15

 

2

5

1,21-1,40

14

 

3

3

1,41-1,60

13

 

4

1

1,61-1,80

12

 

5

-200

1,81-2,0

10

 

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

 

>2,5

0

 

Účast na soutěžích

 

 

1

 

 

 

 

 

               

4. Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Maximum bodů:

za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ resp. ANG)           54

za průměr (3 pololetí)                                               45

účast na olympiádách                                               1

celkem (max)                                                           100

5. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

6. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být ve čtvrtém kole přijato

26-41-M/01 Elektrotechnika 4 uchazeči

18-20-01/M  Informační technologie 7 uchazečů

7. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

8. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2020.

 

 

 V Mohelnici 30. července 2020

        Ing. Miloš Palla    

          ředitel školy