České panelové šetření středoškoláků

Jana Skopalová
11. 09. 2023

České panelové šetření středoškoláků (CZEPS) realizuje tým sociologů z Akademie věd ČR ve spolupráci s MŠMT a Českou školní inspekcí. Výzkum bude probíhat v následujících čtyřech školních letech (2023-2026) na všech typech středních škol (SOU, SOŠ a gymnázia). Hlavním záměrem výzkumu je zkoumání souvislostí mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu budou měřeny např. kamarádské vztahy, kritické myšlení, postoje k ostatním skupinám obyvatel, wellbeing, sebevědomí, spokojenost se životem, pocit sounáležitosti se školou a řada dalších postojových otázek. Průzkum bude probíhat každoročně po dobu následujících tří nebo čtyř let se stejnými žáky a žákyněmi.

Více na České panelové šetření středoškoláků.

Pro realizaci průzkumu je třeba využít osobní údaje, a to jméno, příjmení a e-mailová adresa. Proto jsme požádali o souhlas s poskytnutím osobních kontaktních údajů žáků prvních ročníků, kteří budou do výzkumu zařazeni.

Zpracování a uchování osobních údajů

S osobními údaji bude zacházeno jako s informacemi důvěrného charakteru, které podléhají zabezpečení ochrany osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech po dobu 10 let od ukončení projektu, tedy do roku 2037 a budou k nim mít přístup pouze členové výzkumného týmu. Správcem osobních údajů, tedy hlavní osobou, je Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO 68378025. Zpracovateli osobních údajů, tedy osobami, které s osobními údaji přijdou pro účely realizace výzkumu do styku, jsou Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a škola, jíž navštěvujete.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář vedená u České advokátní komory a Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372, se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 06115071.

Kontaktovat můžete buď přímo správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, na těchto kontaktech: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (e-mail: socmail@soc.cas.cz, telefon: +420 210 310 220, identifikátor datové schránky: i4gng7e), JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o. (e-mail: legal@justitia.cz, telefon: +420 778 088 818/848, identifikátor datové schránky: yhzi6a3).

Vaše práva

Po Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., resp. pověřenci pro ochranu osobních údajů, můžete kdykoliv požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz či omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti řádnosti jejich zpracování nebo požadovat jejich přenos.

V případě nejzávažnějším, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČO 70837627, e-mail: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111 a identifikátor datové schránky: qkbaa2n.

Za spolupráci děkujeme.

live draw hk slot slot demo slot demo slot gacor slot demo slot server thailand slot thailand gacor live draw hk live draw sgp live draw macau live draw sdy togel shio paito hk sbobet live casino akun orang dalam bokep