<< listopad 2018 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Informace pro 1. ročník

Jana Skopalová

2018-06-27 13:53

Základní informace pro žáky 1. ročníků ke šk. roku 2018/2019

 

3. 9. 2018 -     zahájení nového školního roku v 8.00 hod v budově školy,

            rozdělení žáků do jednotlivých tříd (rozdělení do tříd není možné z organizačních důvodů zveřejnit před zahájením školního roku),
seznámení s provozem školy, požárními směrnicemi, BOZP

                        (přezůvky s sebou - ne gumovou sportovní obuv!)

 

4. 9. 2018 -     1. - 4. vyučovací hodina - rozdávání učebnic, seznámení se školním řádem a 
                        rozvrhem hodin, třídnické práce
                        5. a 6. hodina  - výuka dle rozvrhu   

 

Další informace:

            Žáci dostávají zapůjčit učebnice, které jsou v majetku Nadačního fondu SPŠE, půjčovné na školní rok 2017/2018 činí 380,- Kč. Fond využívá těchto příjmů v souladu se svým statutem k dalšímu zkvalitňování školní výuky, především pak k aktualizaci fondu učebnic. Dle § 27 odst. (5) zákona 561/2004 Sb. zřídil ředitel školy knihovnu učebnic k bezplatnému užívání pro žáky se sociálním znevýhodněním a žáky sociálně potřebné. Jejich výběr provádí ředitel školy po dohodě s třídními učiteli na základě žádosti a doložení čestného prohlášení o výši příjmů zákonných zástupců.

            Každý žák je držitelem čipu v ceně 200,- Kč,, který mu umožňuje vstup do budovy školy a v jídelně pro odebrání stravy. Pro ubytované žáky je navíc opatřen kódem opravňujícím ke vstupu do prostor domova mládeže. Jeho platnost je při neporušení po celou dobu studia.

            Žáci obdrží studijní průkaz (cena 10,- Kč), který musí být opatřen fotografií (3,5 cm x 4,5 cm).

            Pro výuku předmětu PRAXE potřebují žáci visací zámek na uzamčení oblečení v přidělené skříňce, další visací zámek potřebují pro uzamčení šatní skříňky, která je žákovi k dispozici po celou dobu studia, pracovní oděv a obuv, nářadí pro elektroniku na základě pokynů vyučujících (350,- Kč).

Tímto se rozumí montérky, montérková blůza, pracovní čepice a pracovní boty s pevnou vyztuženou špicí a kožené pětiprstové rukavice. Vše musí mít dle platných bezpečnostních předpisů tzv. „certifikát o shodě“, který je uložen ve škole pro případ kontroly bezpečnosti práce. Tento certifikát Vám vystaví prodejna pracovních oděvů.

            Pro výuku TĚLESNÉ VÝCHOVY je nutné sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny  a pro cvičení venku.

            Sešity si žáci pořizují sami na základě pokynů jednotlivých vyučujících.

                        Předpokládané další základní vybavení tvoří psací potřeby, pravítka, kružítko, kapesní kalkulátor. Konkrétní rýsovací potřeby budou upřesněny vyučujícím technického kreslení v průběhu roku.

            Žáci musí mít svoji vlastní učebnici cizího jazyka, škola může zprostředkovat její prodej, popř. ji lze odkoupit se slevou od žáků vyšších ročníků.

            Při nástupu do školy je nezbytné předložit vysvědčení z deváté třídy ZŠ jako doklad o ukončeném základním vzdělání.

            Adresa domova mládeže: Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82

Domov mládeže se otevírá pravidelně v neděli v 17.00 hod. (tel. 725 065 797)

Stávající cenové relace. ubytování cca  940,- Kč měsíčně, celodenní stravné 93,- Kč na den (23,-snídaně, 31,-  oběd, 37,- večeře) oběd pro neubytované žáky 31,- Kč na den.