Pozvánky k přijímacímu řízení

Jana Skopalová
16. 03. 2023

Dne 16. 3. 2023 byly odeslány e-mailem pozvánky k jednotné přijímací zkoušce uchazečům i zákonným zástupcům (pokud uvedli e-mailový kontakt). V týdnu od 27. 3. 2023 budou pozvánky s dalšími informacemi zaslány poštou na adresu uchazeče.

V případě dotazů kontaktujte p. Novotnou 588 881 623 (linka 223). 773 779 528 nebo p. Skopalovou 588 881 606 (linka 206), 723 716 560.