Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
12. 07. 2022

4. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022-2023

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí

do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – Průmyslová informatika

V přijímacím řízení do oboru Elektrotechnika může být ve třetím kole přijato 10 uchazečů.

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.spsemoh.cz a na nástěnce v 1. patře hlavní budovy.

 

Termín pro podání přihlášky: do 29. 7. 2022

Termín přijímacího řízení:      8. 8. 2022

 V Mohelnici 12. července 2022