Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
21. 06. 2022
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice
Přijímací řízení na školní rok 2022/2023
Seznam přijatých uchazečů ve třetím kole
 Elektrotechnika 
 EVIDENČNÍ ČÍSLObody 
 300132 
    
 Informační technologie 
 EVIDENČNÍ ČÍSLObody 
 300259 
    
Zápisový lístek odevzdejte do 1. 7. 2022 (včetně)