Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
16. 05. 2022

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022-2023

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato 10 uchazečů.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.spsemoh.cz a na nástěnce v 1. patře hlavní budovy.

Termín pro podání přihlášky: do 12. 5. 2022

Termín přijímacího řízení:      16. 5. 2022

 V Mohelnici 29. dubna 2022