<< březen 2021 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Maturity 2021

Jana Skopalová

2021-01-28 13:05, aktualizováno 2021-02-05 09:08

Maturity 2021- Informace ze dne 1. 2. 2021

MŠMT vydalo opatření obecné povahy ke konání MZ, z něhož vybíráme:

 • Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021.
 • V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
 • Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu.
 • Mimořádný termín se koná ve dnech 14. až 16. června 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Žák koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků.
 • Žák posledního ročníku je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

 

Zdroj:

Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)