<< srpen 2020 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

3. kolo přijímacího řízení

Jana Skopalová

2020-06-24 09:38, aktualizováno 2020-07-03 11:18

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

termín podání přihlášky - do 17. 7. 2020

termín přijímacího řízení (vyhodnocení) - 23. 7. 2020

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019-2020 - pro 3. kolo

1.   Příjímací řízení

Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

6 volných míst

studijního oboru 18-20-01/M  Informační technologie

18-20-01/M  Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-01/M  Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

3 volná místa

pro školní rok 2019 – 2020 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika, český jazyk pro obor Elektrotechnika a z předmětů matematika, anglický jazyk, český jazyk pro obor Informační technologie a dále pak z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

3. Hodnocení klasifikace ZŠ

       Bodové hodnocení:        

 

známka

body

průměrný prospěch

body

 

1

6

1,00-1,2

15

 

2

5

1,21-1,40

14

 

3

3

1,41-1,60

13

 

4

1

1,61-1,80

12

 

5

-200

1,81-2,0

10

 

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

 

>2,5

0

 

Účast na soutěžích

 

 

1

 

4. Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Maximum bodů:

za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ resp. ANG)          54

za průměr (3 pololetí)                                                45

účast na olympiádách                                                1

celkem (max)                                                            100

5. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

6. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato

26-41-M/01 Elektrotechnika 6 uchazečů.

18-20-01/M  Informační technologie 3 uchazeči

7. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

8. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2020.

 V Mohelnici 3. července 2020

Ing. Miloš Palla

ředitel školy