Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Programování robotických stavebnic typu "LEGO"

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji,byl v měsíci říjnu 2014 zahájen kroužek elektroniky a robotiky pro žáky partnerských ZŠ. Po zkušenostech z minulého roku, kdy žáci o kroužek projevili velký zájem, byli i letos v celkovém počtu 27 žáků rozděleni do dvou skupin, jejichž pracovní náplň se během roku vzájemně prolíná.

Žáci se během října 2014 seznámili s možnostmi robotické stavebnice LEGO Mindstorms a zahájili práci na vlastním projektu. Cílem je sestavení robotického vozítka, robotické ruky či jiného autonomně pracujícího resp. pohybujícího se robotu, využívající senzorické vybavení obsažené ve stavebnici. Žáci, kteří již kroužek navštěvovali minulý rok, pokračovali v programování platformy Arduino, s cílem sestavení vlastního robotického podvozku včetně mechanické konstrukce. Žáci pro tuto aktivitu využívají inovovanou učebnu UC18.

Téma: Sestavení elektronického obvodu - rozpoznávání el. součástek

Žáci převážně vyšších ročníků projevili zájem o stavbu elektronických obvodů. Žáci se tak v měsíci říjnu 2014 seznámili se základními elektronickými součástkami. Poté začali sestavovat jednoduchý elektronický obvod na tzv. nepájivém poli. Cílem je žáky seznámit se základy elektrických obvodů, jež jsou nutným předpokladem pro pozdější úspěšnou práci při sestavování náročnějších obvodů.