Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 - Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č.25

Téma: Elektřina a magnetismus kolem nás

Stejně jako v předcházejícím školním roce 2013/14, budou i tentokrát žáci partnerských ZŠ navštěvovat naše inovované odborné učebny, laboratoře a dílny. Setkání proběhnou v rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji".

Za období od 23. 9. 2014 do 16. 10. 2014 byly realizovány čtyři setkání s žáky základních škol ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (8.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní (8.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (8.ročník). Žáci byli v úvodu seznámeni s možnými riziky, se kterými se mohou setkat při práci na elektrickém zařízení a také, jak se vyvarovat úrazu elektrickým proudem při používání běžných domácích spotřebičů. První blok dále navazoval na teoretické znalosti, a to jak z fyziky, matematiky tak i chemie. Žákům byla formou prezentace představena historie vzniku elektřiny od nálezu tzv."Bagdádské baterie" přes experiment LuigihoGalvaniho až po sestavení vztahu Ohmova zákona.

Žáci si dále vyzkoušeli známý experiment s použitím ovoce, jakožto zdroje stejnosměrného napětí. Žáci přitom pro měření používali moderní měřící prostředky, jako je digitální multimetr a multifunkční měřící pracoviště ELVIS pořízené z finančních prostředků projektu.