Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 - Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č.25

Téma: Elektrické pohony

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byly za období od 26.03.2014 do 16.04.2014 realizovány čtyři setkání s žáky základních škol. Jednalo se o žáky ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (8.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní (9.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (8.ročník).

Výuka fyziky popř. praktické výchovy probíhala v inovované učebně UC18, kde byly žákům představeny základní druhy elektrických motorů, názornou formou vysvětlen jejich princip činnosti a využití pohonů v průmyslových aplikacích. Při výuce nechyběli praktické ukázky, z nichžnejpoutavější byl pro žáky model robotického vozítka sestaveného v rámci volnočasových aktivit ze stavebnice LEGO Mindstorms, poháněný stejnosměrnými servomotorky.

Z důvodu bezpečnosti a nutnosti připojení některých motorů k řídícím nadřazeným systémům, probíhala druhá část výuky v odborné učebně automatizace, přičemž byly využity výstupy projektu s názvem "Škola digitálního věku", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0373. Žákům zde byly představeny možnosti řízení základních typů motorů, jako je asynchronní, krokový nebo stejnosměrný motor. Pro přiblížení oblasti řízení pohonů se zpětnou vazbou, byla sestavena jednoduchá, žákům ZŠ z běžného života známá, úloha pro regulaci otáček počítačového ventilátoru (stejnosměrného motorku) v závislosti na aktuální naměřené teplotě - využití SW LabView od firmy National Instruments.

V tomto výukovém bloku žáci získali představu o základních konstrukcích elektrických pohonů, jejich možnostech řízení a využití v praktických aplikacích.