Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Robotická stavebniceLEGO Mindstorms EV3 / Stavebnice podvozku a robotické ruky Merkur

Žáci se v měsíci dubnu 2014 věnovali především odladění řídících programů pro mobilní roboty sestavené ze stavebnice LEGO Mindstorms. V mnoha případech se drobné změny týkaly také samotné konstrukce. Ve spolupráci s žáky prvních ročníků SŠ, se podíleli na tvorbě náročnější konstrukce robotické 6-tiosé ruky ze stavebnice Merkur. Správnou funkci sestavených částí žáci ověřovali programováním natočení modelářských servomotorů s využitím platformy Arduiono. Tento způsob řízeníbudou dále využívat i pro řízení sestavených mobilních robotů. Žáci ZŠ se dále věnovali méně náročným konstrukcím dopravníkových pásů, které budou společně s robotickou rukou tvořit ucelené automatizované pracoviště.

Vzhledem k poměrné složitosti realizovaných robotických konstrukcí, jsou při těchto volnočasových aktivitách také využívány moderní napájecí laboratorní zdroje, měřící přístroje, ale také ruční nářadí zakoupené v rámci projektu pro inovace odborných učeben UC19, laboratoří a dílen ručního obrábění, sloužících pro povinnou výuku žáků SŠ a partnerských ZŠ.

Téma: Stereo audio zesilovač

Žáci v měsíci dubnu 2014 dokončovali konstrukci stereo zesilovače. Hotové výrobky byly "oživeny" resp. odstraněny případné nedostatky, a to především v nedokonalém zapájení elektronických součástek.

Žáci se dále zabývali mechanickou stránkou konstrukce. Jednalo se předevšímo nutnostupevnit výkonové polovodičové prvky na dostatečně dimenzovaný chladič, byly konzultovány možnosti bezpečného řešení a připojení střídavého napájecího zdroje a někteří žáci vytipovali vhodné krabičky pro umístění všech elektronických obvodů zesilovače. Žákům byla rovněž nabídnuta možnost sestavení dalších elektronických obvodů, jež zvýší celkovou úroveň sestaveného zařízení. Jedná se především o korekčnípředzesilovač, indikátor vybuzení nebo obvod zpožděného připojení reproduktorů.

Žáci při práci využívají přístroje a zařízení zakoupené v rámci projektu pro inovaci učebny UC19. Jedná se především o stolní mikro vrtačku a digitální multimetrypro měření elektronických součástek. Součástky pro elektronické obvody, se kterými žáci během volnočasové aktivity pracují, jsou rovněž zakoupeny z rozpočtu projektu DHM.