Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č. 25

Téma: Robotická stavebnice LEGO Mindstorms EV3

Žáci v měsíci únoru 2014 dokončili mechanické sestavení robotů ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Provedli jejich připojení k PC pomocí USB portu a do řídící jednotky nahráli demo programy, které zajišťovaly základní pohyby ukázkových robotů a umožnily odhalení případných nedokonalostí v mechanickém pospojování prvků stavebnice.

Žáci si nejprve odzkoušeli jednoduší řízení robotů pomocí dodaného dálkového ovládání a poté se seznámili se základními prvky grafického programového prostředí. Před vlastní tvorbou programů, si za pomocí nápovědy prošli jednotlivá nastavení blokových instrukcí pro řízení motorků a otestovali funkčnost a možnosti jednotlivých senzorů.

Prvním základním úkolem robotu byla detekce překážky pomocí infra senzoru a následné zastavení jeho pohybu v určité vzdálenosti od ní. V následujícím období se žáci seznámí s instrukcemi pro řízení běhu programu nutných pro tvorbu propracovanějších struktur.

Jako snadnější a pro žáky i jistě poutavější způsob programování a řízení robotů, se jeví možnost využití tabletů, jejichž nákup je v dostatečném množství v rámci projektu také zahrnut.

Téma: Programovatelný melodický zvonek

Žáci v měsíci únoru 2014 sestavovali složitější elektronický obvod v podobě programovatelného melodického zvonku, na kterém si ověřili předchozí nabyté dovednosti s osazováním elektronických součástek. K dispozici dostali zakoupené desky s plošným spojem, které byly ošetřeny nepájivou maskou a potiskem rozložení součástek, pro snadnější pájení a orientaci v elektronických součástkách. Přesto, bylo občas zapotřebí i zásahu odborné zkušené ruky vedoucího kroužku.

Zdrojem akustického signálu libovolné melodie zvonku byl mikroprocesor firmy ATMEL, s jehož dalšími možnostmi využití, se žáci v průběhu volnočasové aktivity také podrobněji seznámí.

Vlastní obrazec plošného spoje byl navržen vedoucím volnočasové aktivity tak, aby byl finální výrobek pro žáky dostatečně atraktivní. Melodický zvonek je proto také možné použít jako audio zesilovač např. pro mobilní telefon nebo přenosný počítač s dostatečným zvukovým výkonem.