Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 – Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č. 25

Téma: Konstrukce elektronických zařízení - výroba PCB a pájení el. součástek

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byly za období od 29.01.2014 do 24.02.2014 realizovány čtyři setkání s žáky základních škol. Jednalo se o žáky ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (8.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní (8.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (9.ročník).

Žáci ZŠ navštívili inovovanou odbornou učebnu SŠ UC19 v rámci povinné výuky fyziky resp. praktické výchovy. Výukový blok byl směřován na oblast konstrukce elektronických zařízení. Za pomoci moderního profesionálního vybavení, byl žákům předveden postup výroby desek plošných spojů tzv. mokrou neboli chemickou cestou. Žáci se nejprve seznámili s tvorbou předloh na PC a ostatním vybavením učebny. Poté následovala praktická ukázka výroby PCB tzv. fotocestou s podrobným výkladem k jednotlivým fázím výroby.

Žáci se také seznámili s pájením elektronických součástek, a to jak klasickou vývodovou THT tak i bezvývodovou SMT montáží. Pájení si poté prakticky vyzkoušeli na konstrukci LED blikače.

V tomto výukovém bloku žáci získali nejen představu o postupu výroby elektronických zařízení, ale také o složitosti jak samotné výrobní technologie, tak i samotných elektronických obvodů se kterými se v běžném životě každodenně setkávají, ať už se jedná o mobilní telefon, počítač či televizi.