Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 – Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky – partner č. 25

Nepodstatné změny v projektu

Vzhledem k velkému zájmu žáků partnerských ZŠ, byla klíčová aktivita KA8, od měsíce ledna 2014 pořádána 1x týdně místo původního záměru 1x za 14dní. Partnerské ZŠ se přitom pravidelně střídají – v sudém týdnu ZŠ Mohelnice, Vodní 27 a v týdnu lichém ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 společně se ZŠ a MŠ Úsov.

Toto navýšení žáků si vyžádalo nutné organizační změny. Volnočasová aktivita je proto zároveň pořádána ve dvou inovovaných učebnách UC18 a UC19, přičemž v každé z učeben žáci pracují na zcela odlišných projektech s rozdílnými pracovními pomůckami – viz „Obsahová náplň volnočasové aktivity s harmonogramem“. Z oborového hlediska se však jedná o jednu volnočasovou aktivitu, jejíž výstupy budou v průběhu KA8 vzájemně provázány. Počet žáků navštěvující kroužek, se tak v měsíci lednu navýšil na 40 žáků od původního záměru 12 žáků. Vzhledem k finančním možnostem v rozpočtu P25, považujeme tento počet za limitní.

S ohledem na časovou náročnost zahájení vlastní práce žáků a nutné úkony po jejich ukončení, byla doba trvání volnočasové aktivity prodloužena na 2 hodiny (2 x 60 minut) namísto původního záměru 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut).

Inovované učebny UC18 a UC 19

Žáci se v měsíci lednu 2014 sešli ve dvou inovovaných odborných učebnách UC18 a UC19 v prostorách SPŠE Mohelnice. Žákům byly obě inovované učebny představeny a všichni žáci si zde jednotlivé pracovní postupy vyzkoušeli. Následně byli podle jejich vlastního zájmu rozděleni do dvou skupin na zaměření slaboproudná elektronika a robotika. Dle předpokladů větší zájem o práci s elektronikou projevili starší žáci 8. a 9. tříd, přičemž robotika, v podobě stavebnice LEGO Mindstorms, zaujala především žáky 6. a 7. tříd. Protože se obě oblasti v průběhu KA8 v zásadě prolínají, žáci obou skupin budou dle potřeb, obě inovované učebny nadále střídavě navštěvovat.

Téma: Robotická stavebnice LEGO Mindstorms EV3

Pro tuto aktivitu byla rezervována odborná učebna UC18. Žáci se v prvé řadě seznámili se stavebními prvky, ať již čistě mechanické podoby, tak i akčními členy jako jsou stejnosměrné servomotorky, dále se senzorickým vybavením a v neposlední řadě s řídící jednotkou programovatelnou pomocí PC. Podle interaktivních originálních návodů žáci začali sestavovat jednodušší roboty. Žáci ZŠ Mohelnice, Vodní 27 si zvolili robotického hada R3PTAR. Žáci ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 společně se ZŠ a MŠ Úsov potom manipulačního robota GRIPP3R. I přes svou jednoduchost je stavba obou robotů poměrně časově náročná, tedy cca. 4hodiny. Žáci však již nyní prokázali svou šikovnost, výdrž i nadšení a v dalším období již budou robotické konstrukce „ožívat“ a plnit příkazy podle zapsaných řídících programů.

Téma: Sestavení jednoduchého obvodu – blikač

Pro oblast elektroniky byla rezervována odborná učebna UC19, vybavená profesionálním zařízením pro výrobu plošných spojů, pájení elektronických součástek a oživování el. obvodů. S ohledem na pokročilé znalosti některých žáků, byla výuka zahájena výrobou jednoduchého el. obvodu v podobě blikače využívající světelný prvek LED. Konstrukce byla realizována moderní technologií SMT – technologie povrchové montáže, pro jejíž aplikace odborná učebna disponuje profesionálním osazovacím manipulátorem a horkovzdušnou stanicí pro zapájení miniaturních el. součástek. V dalším období se žáci naučí také desky s plošnými spoji sami vyrábět.