Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.2

Téma: Práce na vlastním návrhu robotu

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, žáci v měsíci červnu 2015 dokončili mechanickou konstrukci robotického podvozku. Na ukázkovém prototypu, na jehož koncepci se podílel jak odborný garant na VŠ, tak i ostatní vedoucí volnočasové aktivity, si žáci ukázali možné umístění senzorického vybavení pro spolehlivou detekci objektů, snímání parametrů pohybu, snímání okolního prostředí (světlo, teplo, aj.).

Žáci v návaznosti na program vzájemného učení ze dne 7.5.2015, kde získali potřebné informace od žáků SŠ, byli schopni své podvozky sami osadit vlastním řídicím systémem založeném na platformě Arduino.

Na ukázkovém prototypu se žáci seznámili s vyšší generací řídicí jednotky MyRIO od firmy National Instruments. Žáci se i okrajově seznámili s jejím programovým v prostředíLabVIEW. Přesto, že s tímto programem žáci pracovali poprvé, byla zde řada autentických grafických prvků využívaných při programování stavebnic LEGO Mindstorms. Vytvořené programy, tak byli i pro žáky ZŠ srozumitelné.

S ohledem na projevený zájem ze strany žáků ZŠ Mlýnská 1, byla volnočasová aktivita pořádána i 25.6.2015, při níž si žáci své výrobky bezpečně odzkoušeli pomocí laboratorního vybavení.

Téma: Programování stavebnice LEGO Mindstorms EV3 a platformy Arduino

Žáci se v měsíci červnu 2015 zabývali převážně programováním svých robotických výrobků. Kromě stavebnice LEGO Mindstorms, také využívali pořízené stavebnice Merkur. Blíže se seznámili s programováním platformy Arduino, která byla použita na kolovém podvozku Merkur sestaveném již v dřívější volnočasové aktivitě.

Při volnočasové aktivitě opět používali tablety pro dálkové řízení pohybů prostřednictvím bluetooth komunikace.

Žáci tak prakticky získali představu ovzájemném propojení mechaniky, elektroniky a ICT technologií.

Téma: Testování senzorů pro kolový podvozek.

Žáci se v měsíci červnu 2015 zabývali elektronickými obvody pro zpracování signálů získaných z různých senzorů, které byly následně použity na robotickém kolovém podvozku. Podíleli se tak společně s ostatními žáky ZŠ na úspěšném dokončení a oživení robotu, jež shrnuje veškeré poznatky a dovednosti získané ve volnočasové aktivitě.