Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace z realizace klíčové aktivity KA9 - Programy vzájemného učení - partner č.25

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byla dne 07.05.2015 realizována klíčová aktivita KA9 - Programy vzájemného učení. V prostorách odborné inovované učebny UC18 a inovované laboratoře elektrotechniky se již po čtvrté sešli žáci partnerských ZŠ s žáky SPŠE Mohelnice. Aktivity se účastnilo celkem 36 žáků. Stejně jako při předešlých setkáních, i nyní činnost žáků především navazovala na práci ve volnočasových aktivitách.

Téma: Robotické stavebniceLEGO Mindstorms EV3 a stavebnice Merkur

Žáci se v průběhu školního roku 2014/2015 ve volnočasových aktivitách seznámili se základními prvky robotické stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Při klíčové aktivitě vzájemné učení si rozšířili znalosti o možnosti připojení a využití senzorů dodávaných se stavebnicí. Společně s žáky SŠ tyto prvky začlenili do svých robotických projektů a v grafickém programovém prostředí vytvořili řídící struktury využívající již složitější instrukce jako programové smyčky, matematické operace aj.

Žáci během klíčové aktivity také využívali pořízené tablety, pomocí nichž mohli své roboty ovládat prostřednictvím bluetooth připojení.

Žáci, kteří volnočasové aktivity během roku nenavštěvovali, sestavili jednodušší robotická vozítka a za pomoci žáků SŠ získali základní znalosti jejich naprogramování v dodávaném grafickém prostředí.

Výsledné sestavené roboty dokazují zájem žáků o tyto praktické činnosti a také jejich schopnosti tvůrčího myšlení.

Robotické stavebnice LEGO Mindstorms EV3 se ukázaly jako vynikající prostředek pro získání zájmu žáků ZŠ o technické obory. Kromě základní představy o fungování mechanických celků se žáci seznámili s řízením motorů a využitím senzorických prvků.

Ve zjednodušeném grafickém prostředí se seznámili se základními programovými strukturami.

Téma: Programování- platforma Arduino

Společně s odborným garantem na VŠ a vedoucími volnočasové aktivity byl vytvořen koncept vlastního návrhu robotického podvozku. Přesto, že mechanické provedení bude realizováno později v rámci volnočasové aktivity, žáci ZŠ měli nyní možnost získat cenné informace o platformě Arduino od žáků SŠ, kteří již mají s jejím programováním bohaté zkušenosti.Žáci ZŠ se během klíčové aktivity zabývali především řízením pohonů realizovaných stejnosměrnými motorky. Využili přitom již dříve vlastnoručně vyrobený "výkonový driver" a ve školním roce 2013/2014 spájený řídicí systém s procesorem ATMEGA.

Žáci při práci prokázali samostatnost a ochotu učit se novým věcem. I přes počáteční nesnáze s programováním v jazyce blízkému jazyku C, se žákům společně s žáky SŠ povedlo sestavit a naprogramovat nezávislé řízení motorů, důležité pro zatáčení kolového podvozku.

Téma: Představení inovované laboratoře elektrotechniky

V rámci klíčové aktivity vzájemné učení, žáci také navštívili inovovanou laboratoř elektrotechniky. Zde se seznámili s moderním pojetím výukových prostor, které nabízí bezpočet variant uspořádání pro konkrétní typy aplikací. Žáci si za pomoci žáků SŠ vyzkoušeli měření s profesionálním vybavením na připravených úlohách.

Cílem bylo především starší žáky seznámit s pracovní činností studentů oboru elektrotechniky a za přispění žáků SŠ je do budoucna motivovat ke studiu spřízněných technických oborů.