Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Práce na vlastním návrhu robotu

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, žáci v měsíci květnu 2015 pokračovali na práci robotického podvozku. Na tvorbě jeho konceptu se podílel jak odborný garant na VŠ, tak i ostatní vedoucí volnočasové aktivity. Samotný konstrukční návrh byl přitom směřován na získání nových znalostí a dovedností žáků ZŠ. V inovovaných dílnách ručního obrábění museli žáci duralové plechy nastříhat, orýsovat, navrtat a ohýbat.

Komponenty náročné na výrobu, jako jsou např. kola, byly použity z dříve pořízené stavebnice Merkur.

Podvozek bude dále vybaven řídící elektronikou, kterou si žáci sestavili již dříve. Dále budetaké doplněn základními senzory pro rozpoznávání překážek, pro jízdu po čáře apod.

Téma: Práce se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3

Inovovaná učebna UC18 zůstala i nadále vyhrazena pro práci s robotickou stavebnicí Lego Mindstorms. Žáci prokázali schopnost samostatné práce při programování svých návrhů. Vyzkoušeli si také další možnosti stavebnice, jako je řízení robotů pomocí dálkového ovládání. Naučili se pracovat s různými senzory a využívat je pro autonomní chování robotů.

Téma: Dokončení elektronických obvodů a obvod pro řízení DC motorů

Žáci v měsíci květnu dokončili rozpracované elektronické výrobky. Jednalo se o akustický spínač lampičky a náročnější obvod rádio přijímače. Žáci při jejich realizaci prokázali schopnost čtení elektrotechnických schémat a orientaci v elektronických součástkách. Žáci se naučili pracovat s laboratorním vybavením, nutným pro sestavení a oživení elektronických obvodů.

Žáci dále sestavili a otestovali obvody pro řízení DC motorků, které budou dále použity v realizovaném robotickém podvozku.