Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Práce na vlastním návrhu robotu - práce se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3.

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, žáci v měsíci dubnu 2015 započali práci na stavbě robotického podvozku, přičemž využívají vybavení inovovaných dílen ručního obrábění. Podle stanoveného konceptu vyrobili základní platformu a příruby pro uchycení motorků. Základním materiálem byl dobře obrobitelný duralový plech.

Téma: Rádio přijímač.

Hlavním úkolem žáků v měsíci dubnu bylo oživení výrobků rádio přijímače. Žáci již prokázali schopnost samostatné práce při výrobě a sestavování elektronických obvodů. Celý tento koncept však stojí na přesném naladění obvodu na frekvence v FM pásmu. Žáci se tak za pomoci vedoucího volnočasové aktivity seznámili s využitím digitálních osciloskopů. Kromě samotného naladění obvodu, si také ukázali obrazový záznam hlasu na jeho obrazovce.