Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č. 25

Téma: Programování robotických stavebnic typu "LEGO"

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byl s ohledem na nutnost dodržení závazků vůči partnerským ZŠ a návaznosti na ŠVP zahájen 12.12.2013 kroužek elektroniky a robotiky. Zahájení KA8 tak proběhlo i přes to, že učebna nebyla ještě v této době inovována. Jedná se o nepodstatnou změnu v projektu.

Žáci již v průběhu podávání přihlášek v měsíci listopadu, projevili značný zájem o prezentované oblasti elektroniky a robotiky. V den konání kroužku se tak v odborné učebně sešlo více jak 40 žáků z partnerských ZŠ. Žáci byli následně rozděleni do dvou skupin dle ročníků. První skupinu tvořili žáci 6. a 7. tříd, které nejvíce upoutala možnost snadného intuitivního programování robotických stavebnic typu "LEGO". Žákům 8. a 9. tříd byly představeny finální výrobky žáků SŠ, např. robotické rameno nebo různá elektronická zařízení využívající programovatelný mikroprocesor.

Velký zájem žáků ZŠ o technické obory, tak sebou přináší nutnost včasného řešení otázek týkajících se inovací odborných učeben, jež jsou závislé na dodržení závazků o poskytnutí finančních prostředků ze strany Olomouckého kraje v rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009.