Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 - Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č.25

Téma: Základy robotiky

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byly za období od 07.04.2015 do 16.04.2015 realizovány čtyři setkání s žáky základních škol. Jednalo se o žáky ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (8.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní 27 (9.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (8.ročník).

Setkání s žáky partnerských ZŠ probíhalo v inovované učebně UC18. Někteří žáci se během tohoto bloku seznámili se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3, ze které sestavili jednoduché vozítko. Vyzkoušeli si také jeho programování pomocí dodávaného SW tak, aby se vyhýbalo případným překážkám. Žáci přitom využili znalostí získaných z předcházejících setkání věnovaných řízení motorů a nasazení senzorů v robotických strukturách.

Žáci také shlédli dokument pojednávající o historii vzniku prvních automatů,jež byly předchůdci současných mechatronických systémů.

raktická ukázka využití a řízení robotů byla žákům předvedena na průmyslovém robotu firmy ABB ve školních dílnách. Zájemci si také mohli sami vyzkoušet ovládání jeho pohybů v ručním režimu.

Žáci v posledním výukovém bloku získali představu o provázanosti oborů mechaniky a elektrotechniky, při realizaci mechatronických soustav. Žáci přitom využili získané informace z předchozích setkání, počínaje základy elektřiny a magnetismu, přes výrobu a osazení plošných spojů až po řízení elektrických pohonů a snímání fyzikálních veličin.