Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 - Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č.25

Téma: Optické a senzorické prvky

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byly za období od 10.03.2015 do 26.03.2015 realizovány čtyři setkání s žáky základních škol. Jednalo se o žáky ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (8.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní 27 (8.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (8.ročník).

Pro výuku fyziky popř. praktické výchovy byla využita inovovaná učebna UC18. Žákům byly představeny základní typy senzorů používané v průmyslové automatizacia snímače v pojetí elektronických součástek.

S využitím výukového pracoviště ELVIS firmy National Instruments pořízené v rámci projektu ve výběrovém řízení C14129 s názvem "Dodávka výukových pracovišť", byly žákům demonstrovány příklady zapojení a využití senzorů pro snímání osvětlení, teploty apod. Toto výukové pracoviště kromě samotného zapojení elektronického obvodu, velmi dobře posloužilo i k vizualizaci naměřených údajů pomocí ICT technologií. Žáci tak lépe získali představu o principu činnosti jednotlivých snímačů a také o dalším zpracování získaných dat pomocí PC. Pro tvorbu SW prostředí byly využity výstupy projektu s názvem "Škola digitálního věku", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0373.

Činnost jiných senzorů, si žáci mohli vyzkoušet na robotech sestavených ze stavebnic LEGO Mindstorms EV3 a Merkur. Jednalo se především o dotykové senzory a čidla pro detekci překážek pracující v infračerveném spektru světelného záření.

V tomto dvouhodinovém bloku byla žákům představena učebna pro výuku automatizace, kde se seznámili s pokročilými systémy detekce objektů a řídicími systémy pro skutečné průmyslové aplikace. Využity byly výstupy projektu s názvem "Škola digitálního věku", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0373.

Žáci během tohoto setkání získali představu o principech měření fyzikálních veličin a zpracování získaných údajů pomocí ICT technologií. Na praktických ukázkách si také ověřili činnost senzorů a jejich důležitost v současných elektrotechnických výrobcích, ať už se jedná o robotický vysavač nebo sofistikované řídicí systémy automobilů.