Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Práce na vlastním návrhu robotu. Práce se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3.

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji,žáciv měsíci březnu 2015 započali práci na vlastních návrzích robotických vozítek a ramen. Ve spolupráci s odbornými garanty na ZŠ a odborným garantem na VŠ byl sestaven koncept, jež umožní žákům i nižších tříd ZŠ zvládnout náročné pracovní úkoly. S využitím vhodně vytipovaného a navrženého HW a SW pro řízení robotických struktur, bude možné snáze roboty programovat a řídit.

Základní platformu tvoří jednotka Arduino, se kterou již žáci dříve pracovali. Nyní bude však rozšířená o další moduly jako je řízení motorů, bluetooth modul aj. periferie, jež přispějí ke zvýšení dovedností žáků.

Rozličné možnosti stavebnice LEGO Mindstorms EV3, vedou žáky ke stále důmyslnějším konstrukcím, jež doplní sestavené robotizované pracoviště.

Téma: Rádio přijímač.

Žáci se v měsíci březnu seznámili s analogovou technikou při stavbě elektronického obvodu rádio přijímače. Toto jednoduché zařízení také obsahuje laditelné obvody, pro které je třeba ručně navinout cívky. Žáci si tak dále rozšířili znalosti v oblasti elektronických součástek a získali nové dovednosti. Pro sestavení a oživení tohoto zařízení bylo využito pořízených moderních měřících přístrojů jako je digitální osciloskop, měřič RCL aj.