Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Sestavení robotizovaného pracoviště. Představení inovovaných dílen ručního obrábění.

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji,žáciv měsíci únoru 2015 navštívili inovované dílny ručního obrábění.Žáci se seznámili se základním ručním nářadím, jako jsou měřidla, pilníky, pilky aj. vybavením zakoupeným v rámci projektu. Cílem žáků, je stavba prototypů robotických podvozků z duralových plechů a profilů. Za tímto účelem si také vyzkoušeli práci na ohýbačce plechů a pákových nůžkách.

Žáci byli taktéž seznámeni a proškoleni v předpisech pro BOZP.

Ostatní žáci dále pokračovali v sestavování robotizovaného pracoviště ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3.

Téma: Dokončení elektronického obvodu - "digitální hodiny".

Žáci v měsíci únoru započali práci na zajímavém obvodu digitálních hodin. Žáci si na tomto obvodu vyzkoušeli zručnost nejen při práci s elektronickými součástkami, ale z důvodu kolmého uchycení displeje, museli také dva plošné spoje pomocí řady správně vytvarovaných drátků k sobě upevnit.

Obvod doplnil již některé z předešlých konstrukcí, využívající programovatelný procesor ATMEL.