Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace z realizace klíčové aktivity KA9 - Programy vzájemného učení - partner č.25

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byla dne 06.02.2015 realizována klíčová aktivita KA9 - Programy vzájemného učení. V prostorách dvou odborných inovovaných učeben UC18 a UC19 se již po třetí sešli žáci partnerských ZŠ s žáky SPŠE Mohelnice. Aktivity se účastnilo celkem 36 žáků. Stejně jako při předešlých setkáních, i nyní činnost žáků navazovala na práci ve volnočasových aktivitách.

Pro starší žáky byla také za přispění garanta na VŠ doc. Jiřího Házeho, působícího na fakultě elektrotechniky VUT v Brně, realizována poutavá přednáška.

Téma: Robotické stavebnice LEGO Mindstorms EV3 a stavebnice Merkur

Žáci, kteří již klíčovou aktivitu navštívili v předchozím roce, během čtyřhodinového bloku dokončili konstrukce tří robotických ramen ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3, které budou součástí výsledného robotizovaného pracoviště. Společně s žáky SŠ stanovili koncepci automatizované výrobní linky a robotická ramena naprogramovali na požadované výrobní cykly. Žáci také vyřešili úpravu uchopovacích čelistí, pro zvedání i zaoblených tvarů.

Žáci, kteří se aktivity účastnili poprvé, sestavili jednodušší robotická vozítka a za pomoci žáků SŠ získali základní znalosti jejich programování v dodávaném grafickém prostředí.

Žáci také při práci využili pořízené tablety, a to jak pro zobrazení stavebních návodů, tak i pro bezdrátové řízení robotů prostřednictvím bluetooth.

Žáci také během dne představili své konstrukce robotických vozítek a robotických ramen, které ze stavebnice Merkur sestavili v rámci volnočasových aktivit.

Téma: Programování- platforma Arduino

Žáci, kteří v rámci volnočasových aktivit pracují s platformou Arduino, si za pomoci žáků SŠ vyzkoušeli tvorbu náročnějších programů. Využili přitom desku s nepájivým polem, na které sestavili elektronický obvod. Jednalo se především o řízení jednobarevných a tříbarevných LED diod, generování zvukových signálů, využití analogových portů aj.

Žáci ZŠ se také v průběhu aktivity poradili se staršími žáky o možnostech stavby vlastních robotů.

Téma: Digitální hodiny

Žáci ZŠ navázali na práci ve volnočasových aktivitách. Pokračovali tedy v sestavování elektronického obvodu digitálních hodin řízených programovatelným mikroprocesorem firmy ATMEL. Za pomoci žáků SŠ si prohloubili některé znalosti z oblasti elektronických součástek i technologie výroby a osazování plošných spojů. Žáci byli při této aktivitě vedeni nejen k práci směřující k funkčnímu výrobku, ale také především k přesné manipulaci a jakostnímu osazování elektronických součástek zaručující spolehlivou funkci i z dlouhodobého hlediska.