Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.25

Téma: Sestavení robotizovaného pracoviště. Návrh robotických vozítek.

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, žáci v měsíci lednu 2015 započali práci na sestavení uceleného robotizovaného pracoviště ze stavebnic LEGO Mindstorms EV3. Žáci přitom využijí zkušenosti získané z předešlých jednodušších konstrukcí. Celé pracoviště se bude skládat ze spolupracujících robotických ramen, dopravníkových pásů, robotických vozítek apod.

Žáci zahájili stavbu robotických ramen, která naprogramovali na požadovaný sled pohybů. Robotická ramena také doplnili o různé senzory.

Žáci pracující s platformou Arduino, sestavili několik konceptů robotických vozítek. Vytipovali vhodné motorky, senzorické vybavení a stanovili konečnou cenu. Na tuto činnost je rezervována částka přibližně 10.000,-Kč z celkové částky 35.000,-Kč, určené pro nákup spotřebního materiálu ve volnočasových aktivitách. Nákup vytipovaného vybavení bude realizován po schválení podstatné změny projektu.

Téma: Dokončení elektronického obvodu - "běžící světlo". Seznámení žáků s konstrukcí digitálních hodin.

Žáci v měsíci lednu 2015 dokončili sestavení obvodu "běžícího světla". Na tomto jednoduchém obvodu si osvojili práci s nářadím a elektronickými součástkami. Žáci se také seznámili s používáním digitálního multimetru a laboratorního zdroje, potřebného pro bezpečné "oživení" obvodů.

V následujícím období si žáci vyzkouší práci s jemnější elektronikou, a to na obvodu digitálních hodin. Při sestavování tohoto zapojení využijí již získané dovednosti, přičemž si sami vyzkouší i výrobu plošných spojů. Žáci se také seznámí s programováním obvodů ATMEL.