Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA8 - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - kroužek elektroniky a robotiky - partner č.2

Téma: Využití pořízených tabletů při řízení robotů

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, se žáci v prosinci 2014 seznámili s aplikacemi pro řízení robotických modelů LEGO Mindstorms. Byly přitom využity pořízené tablety, které umožňují snadnou přenosnost, přístup k internetu, intuitivní ovládání a další funkce, které usnadňují žákům zvládnutí zadaných úkolů.

Žáci pracující s platformou Arduino se seznámili s možnostmi využití tabletů při tvorbě programů a pozdějšímu řízení sestavených robotů.

Téma: Sestavení elektronického obvodu - "běžící světlo"

Žáci se v prosinci 2014 seznámili s technologií osazování a pájení vývodových součástek. Na dříve vyrobených deskách s plošným spojem sestavili jednoduchý elektronický obvod "běžícího světla". Někteří žáci již obvod také "oživili".

Vyrobené zařízení, kompletně osazené z prostředků projektu, si žáci odnáší domů.