Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o probíhající klíčové aktivitě KA7 - Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ - partner č. 25

Téma: Elektřina a magnetismus kolem nás

V rámci projektu reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, byly za období od 23.10.2013 do 18.11.2013 realizovány čtyři setkání s žáky základních škol. Jednalo se o žáky ZŠ Loštice (9.ročník), ZŠ a MŠ Úsov (9.ročník), ZŠ Mohelnice, Vodní (8.ročník) a ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 (9.ročník).

Žáci ZŠ navštívili učebnu SŠ v rámci povinné výuky fyziky resp. technických odborných předmětů, přičemž byl na tyto oblasti také dvouhodinový blok vždy směřován. Základním cílem bylo doplnění běžné výuky o nové poznatky, především z oblasti elektrotechniky. Žákům byly však i podány informace v širších souvislostech, tak aby byla zřejmá vzájemná vazba různých technických, ale i přírodovědných oborů a s tím i související nutnost, zvláště v dnešní "přetechnizované době", jejich porozumění. Demonstrované pokusy s elektřinou a magnetismem, si kladly za cíl vést výuku poutavou a hravou formou. Žáci byli taktéž seznámeni s možnými riziky při práci s elektřinou.

Žákům byly podány podrobné informace o možnosti navštěvovat kroužek elektroniky a robotiky, jehož začátek byl s ohledem na postupné financování klíčových aktivit stanoven na 12.12.2013.