Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropská unie Evropský sociální fond v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc

Projekt ESF - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

Digitální škola: ICT ve výuce technických předmětů

Stručný popis projektu

Cílem projektu Digitální škola je zlepšení stávajících podmínek pro využívání ICT pro studenty a pedagogy jak ve výuce, tak v rámci mimoškolních aktivit, čímž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění výuky i zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Mezi hlavní aktivity projektu patří vytvoření podmínek pro zavádění ICT, tvorba inovativních metodik, modulové výuky, interaktivního informačního systému, digitálních učebních textů, interaktivních učebních opor, technologická a softwarová podpora, vše s důrazem na technické vzdělávání. Významnou prvotní fází projektu bude pilotní ověření včetně vyžadovaného proškolení pedagogických pracovníků i žáků v kurzech počítačové gramotnosti a multimediální webový portál s e-learningovými aplikacemi a digitálními podklady pro výuku (elektronické podpory, digitální učebnice atd.). Implementace ICT do výuky a užívání nových digitálních výukových zdrojů je v souladu s požadavkem na moderní metody a postupy při výuce technických předmětů.

Projekt vzniká a bude se realizovat na VOŠ a SPŠE Olomouc ve spolupráci s partnerskými školami SPŠ a SOU Prostějov, SPŠ Přerov, SPŠE Mohelnice a VOŠ a SPŠ Šumperk, kde ve třídách druhého ročníku žáci dostanou notebooky, které jim nahradí klasické učebnice a sešity pro matematiku, fyziku, elektroniku a angličtinu.

Rozpočet: 18 000 000,00 Kč

Tiskové zprávy

Partneři projektu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště, Prostějov Střední průmyslová škola, Přerov
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště, Prostějov Střední průmyslová škola, Přerov

Realizace projektu probíhá spolu s výše uvedenými partnery s finančním příspěvkem.